Keep an eye on Polish idioms - Learn 5 funny Polish phrases related to eyes and ears. June 26 2016, 0 Comments


Here are a couple of interesting idioms eyes and ears related:

Mieć oczy i uszy otwarte

Nie wiadomo, co on planuje. Miej oczy i uszy otwarte! (No one knows his plans. Keep your eyes and ears open)

Mieć oczy dookoła głowy

Rodzice muszą mieć oczy dokoła głowy. (Parents have to have eyes in the back of their head)


Ściany mają uszy

Mów ciszej! Ściany mają uszy! (Keep your voice down! Walls have ears!)


Mieć powyżej uszu

Mam powyżej uszu twoich wymówek! (I’m sick and tired of your excuses!)


Mieć kogoś na oku

On jest niebezpieczny. Trzeba mieć go na oku. (He’s dangerous. We’ve got to keep an eye on him)